ครม. เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบพิเศษ “คนพิการ สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง” คาดใช้บัตรได้ต.ค.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนในรอบใหม่นี้ไม่เกิน 1 ล้านคน จากการลงทะเบียนในรอบก่อนหน้ามีจำนวน 11.4 ล้านคน ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งก่อนๆ ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ คนกลุ่มนี้จะใช้งบประมาณของปี 2562 ซึ่งไม่ได้ของบประมาณเผื่อไว้ จึงต้องดูจำนวนผู้ลงทะเบียนก่อนว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่

แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนรอบที่ผ่านมาและคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้ ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะรอบนี้ให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาเท่านั้น โดยคนที่ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้คาดว่าน่าจะได้รับบัตรสวัสดิการและใช้บัตรได้ประมาณต้นเดือนต.ค. 2561 โดยใช้งบประมาณของปี 2562

“นายกรัฐมนตรียังมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ไปหามาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้าประชารัฐ เนื่องจากคนที่มาลงทะเบียนมีปัญหาเป็นผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าประชารัฐได้จึงต้องมีมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนเหล่านี้”

นายณัฐพร กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนยังเหมือนเดิมทุกประการ เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2559 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่