ขนส่งฯ ลงดาบแท็กซี่เปิดมิเตอร์ สุวรรณภูมิ-ปิ่นเกล้า ราคาพุ่ง 800 ตรวจเจอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง!

นายสุกรี จารุภูมิ ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึง กรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ กรณีเมื่อวันที่ 11 /02/61 เวลาประมาณ 22.30 น. นายปัณณวิชญ์ ทองน่วม ได้ใช้บริการรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทษ-2781 กรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อไปที่พักบริเวณปิ่นเกล้า ปรากฎว่ามาตรค่าโดยสารขึ้นเร็ว โดยเมื่อถึงทางลงปิ่นเกล้า ค่าโดยสาร 800 บาท นั้น

วันนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ติดตามตัวนายไพโรจน์ ผู้ขับรถมาให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำรถเข้าตรวจสอบ ซึ่งตรวจพบว่ารถคันดังกล่าวมาตรค่าโดยสารไม่ถูกต้อง นายไพโรจน์ฯ ได้ให้การยอมรับว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวมาตรค่าโดยสารไม่ถูกต้อง และได้เรียกมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนดจริง

ดังนั้น จากพิจารณาเห็นว่า การกระทำของนายไพโรจน์ ฯ ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 โดยใช้รถมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง (มาตรค่าโดยสาร) จึงได้เปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 60 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และ มีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด จึงได้เปรียบเทียบปรับตามมาตรา 66/5 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเป็นเวลา 1 เดือน พร้อมส่งเข้ารับการอบรมในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบันทึกประวัติการกระทำความผิดเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป