พาณิชย์จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน”

พาณิชย์จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ส่งตรงสินค้าดีราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

น.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทำให้ในช่วงนี้มีความต้องการสินค้า สุกร ไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้ในเทศกาลตรุษจีน เช่น เนื้อสุกร ไก่สดทั้งตัว เนื้อไก่ เป็ด ไข่ไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ขนมและอุปกรณ์เซ่นไหว้ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้ายอดนิยมจากตลาดต้องชม 8 ตลาด 7 จังหวัด ได้แก่ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ตลาดลาวเวียง ตลาดวัดป่าเลไลย์ ตลาดถนนคนเดินสระน้ำทิพย์เมืองท่าผา ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม ตลาดวัฒนธรรมตำบลบ้านสวน ตลาดน้ำคลองโคมขาม ตลาดน้ำบางคล้าพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดี จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ประมาณร้อยละ 10-20 รวม 128 คูหา การจัดงานดังกล่าวนอกจากช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว