ดันซับคอนไทยแลนด์ 2018ช่วยเอสเอ็มอีเงินสะพัด1.2หมื่นล.

น.ส.กรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน(หน่วยบิวด์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 จะมีการซับคอนไทยแลนด์ 2018 ปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยและบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศต่างๆทั่วโลก การส่งเสริมการออกงาน และการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ จากแผนงานที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางซับคอนในภูมิภาค
ตั้งเป้าที่จะจับคู่ธุรกิจ 6,500 คู่ และคาดว่าจะเกิดธุรกรรมทางธุรกิจมูลค่า ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท โดยภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วม 400 รายจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดง และคาดการณ์จะมีผู้ซื้อจากทั่วโลกกว่า 25,000 ราย ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล รวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
ซึ่งยอดของการจับคู่ทางธุรกิจผ่านงานซับคอนไทยแลนด์ในปีที่ผ่านมา (2017) สามารถจับคู่ทางธุรกิจได้ถึง 6,419 คู่ ก่อให้เกิดธุรกรรมกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยมีผู้ซื้อในอุตสาหกรรมอากาศยานจากกลุ่มประเทศยุโรป อาทิ ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและอิตาลี อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น และ อุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

“อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต สามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี และผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นเป็นระดับเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ดังนั้นทางบีโอไอจึงมีแผนที่จะสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตด้วยการจัดงาน ซับคอนไทยแลนด์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 12 ” น.ส.กรองกนกกล่าว