กคช. เปิดขายบ้านเคหะประชารัฐ จ.ปทุมธานี ระหว่าง 10-18 ก.พ.

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม การเคหะแห่งชาติจึงเปิดขายโครงการบ้านเคหะประชารัฐ จ.ปทุมธานี โดยคัดสรรโครงการ

ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 17 โครงการ 3,295 หน่วย ไว้รองรับประชาชนที่สนใจได้จับจองในระหว่างวันที่ 10-18 ก.พ. 2561 ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 12 โครงการ จำนวน 2,506 หน่วย อาทิ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) และโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) เป็นต้น รวมถึงโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 5 โครงการ จำนวน 789 หน่วย อาทิ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี รังสิต (คลอง 10/1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี รังสิต (คลอง 10/2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ตลาดไท (เทพกุญชร 34) ระยะที่ 2 เป็นต้น

สำหรับราคาขายห้องพักอาศัยขนาด 24 ตารางเมตร ราคาอยู่ระหว่าง 266,000-286,000 บาท ห้องพักอาศัยขนาด 33 ตารางเมตร ราคาอยู่ระหว่าง 411,000-740,000 บาท บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 21 ตารางวา ราคาเริ่มต้นที่ 549,000 บาท และบ้านแถว 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 578,000 บาท

พร้อมกันนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการภายในงาน ได้แก่ วางเงินทำสัญญาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท และรับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก

หากทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะฯ จะได้ลดอัตราดอกเบี้ย 1.5% และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกโครงการ คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน สำหรับโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 750,000 บาท และไม่จำกัดรายได้สำหรับโครงการที่มีราคาขายมากว่า 750,000 บาทขึ้นไป

ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ลงทะเบียนจับสลาก ผู้ได้สิทธิระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. 2561 เนื่องจากมีผู้ต้องการซื้อโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และกำหนดจับสลากผู้ได้สิทธิในวันที่ 10 ก.พ 2561 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ทั้งนี้ บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) จัดสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาด 15 ตารางวา จำนวน 451 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคาขายอยู่ระหว่าง 730,000-750,000 บาท

ผู้สนใจจองโครงการบ้านเคหะประชารัฐ จ.ปทุมธานี ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ณ ศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต เปิดจองตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615 และ www.nha.co.th