เปิดหลักสูตร‘ร้านอาหารมืออาชีพ’ คิวต่อไปเรียนเสริมสวยกับ’คุณโจ ’21-21ก.พ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร ‘ร้านอาหารมืออาชีพ’ ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรคนจน 11.43 ล้านคน ปั้นผู้ประกอบการหน้าใหม่

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนจำนวน 11.43 ล้านคน สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการต่อยอดการพัฒนาทักษะของผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลที่มีทักษะด้านการทำอาหาร

มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้านอาหารมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการเพิ่มความรู้ด้านการเริ่มต้นประกอบธุรกิจร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริ่มต้นหรือยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการดำเนินธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การคิดต้นทุน การบริหารจัดการ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ”

ทั้งนี้ ร้านอาหาร เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ก็มีรายละเอียดมากมายที่ควรให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นธุรกิจที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการล้มเหลวค่อนข้างสูง เนื่องจากขาดการจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) ก่อนหรือแม้แต่ขณะทำร้าน จึงทำให้ประสบปัญหาขาดทุนจนทำให้ต้องปิดกิจการลง

การอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา

กรมยังมีแผนจัดอบรมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวยชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมล [email protected]