ม็อบมิตซูบิชิยุติ ลูกจ้างเตรียมกลับเข้าทำงาน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทแรงงาน บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอมซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี กับสหภาพแรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้และมีการเจรจาระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างหลายครั้ง ว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พนักงานประนอมข้อพิพาทได้เจรจาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย จนสามารถตกลงกันได้ โดยข้อตกลงมีรายละเอียด คือ บริษัทตกลงปรับค่าจ้างปี 2561 ในอัตรา 6% โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 40% จาก 6% เป็นอัตราค่าจ้างคงที่ และ 60% จะประเมินจากผลการปฏิบัติงาน มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 จ่ายโบนัสในอัตรา 7.7% บวกเงินพิเศษ 20,000 บาท โดยเงินบวกพิเศษจะจ่ายในวันที่ 2 ก.พ. เงินโบนัสจะจ่ายในวันที่ 9 ก.พ. 2561 ค่าฝีมือตามระดับ เริ่มต้นที่ 400, 500 และ 600 บาท รวมทั้งตกลงยกเลิกการหักเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561

นายอนันตชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาทำงานโดยยกเลิกจากเดิมวันละ 2 กะการทำงาน เป็นวันละ 2 หรือ 3 กะตามความเหมาะสมของบริษัทในการบริหารจัดการ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่ 1 พ.ย.2560 ถึง 31 ต.ค.2561 ทั้งนี้ บริษัทให้พนักงาน รวม 1,400 คน กลับเข้าทำงาน โดยให้เข้ารายงานตัวกับบริษัทในวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้

“จากข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวที่นำไปสู่การปิดงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่าย ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง นายจ้างก็เสียโอกาสทางธุรกิจ จึงอยากฝากความห่วงใยไปยังสถานประกอบกิจการอื่นๆ ให้ดำเนินธุรกิจเสมือนลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนของบริษัท เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย แต่หากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น ขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาพูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกันในระบบทวิภาคี ภายใต้หลักสุจริตใจ” อธิบดี กสร. กล่าว