เชียงรายจัดบวงสรวงพญามังราย สร้างเมืองครบ 756 ปี – 64 ชุมชน จัดขบวนพานพุ่มดอกไม้ถวาย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่สถูปพญามังราย วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จ.เชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีสักการะพญามังรายมหาราช ณ กู่หรือสถูปพญามังราย

เนื่องในวันคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายปีที่ 756 พร้อมจุดธูป เทียน สักการะ และมีพราห์มประกอบพิธีอัญเชิญท้าวทั้ง 4 และร่วมกันถวายเครื่องบวงสรวงสักการะ รวมทั้งมีการแสดงจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยวัดดอยงำเมืองสร้างเมื่อ พ.ศ.1860 ตามตำนานเล่าว่าพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพญามังราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกัน ในจ.เชียงราย มีจัดกิจกรรมในช่วงค่ำ โดยนายวันชัย จะนำชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 64 ชุมชน จะจัดเป็นขบวนถวายพานพุ่มดอกไม้สดออกจากวัดมิ่งเมืองในเขตเทศบาลมุ่งไปตามถนนสู่วัดดอยงำเมืองดังกล่าว เพื่อประกอบพิธีทักษิณานุปทานโดยพระสงฆ์ 10 รูป และร่วมถวายผ้าไตรบังสุกุล 10 ชุด เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งมีการถวายผ้าห่มสถูปใหม่ และร่วมกันกล่าวคำราชสดุดี

นอกจากนี้ยังวางแผนกำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-4 ก.พ.นี้ ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) อ.เมืองเชียงราย โดยมีพิธีไหว้สา พญามังรายมหาราช การออกร้าน นิทรรศการของส่วนราชการ การประกวด การแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้าต่างๆ การละเล่น คอนเสิร์ต ฯลฯ ต่างๆ มากมาย