คึกคัก! ชาวสุไหงโก-ลก แห่นำทอง-เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนำหาเงินเที่ยวปีใหม่

วันทำการส่งท้ายปี 2560 ที่โรงรับจำนำเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีประชาชนนำทองรูปพรรณ และสิ่งของมีค่าต่างๆมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก จนต้องเข้าคิวเพื่อรอใช้บริการ

นางกิติมา สมบัติยานุชิต ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เตรียมเงินสำรอง จำนวน 60 ล้าน และเฉลี่ยต่อวันต้องใช้เงินหมุนเวียนจำนวน 6 แสนบาท ซึ่งสิ่งของที่นำมาจำนำส่วนใหญ่จะเป็นทองรูปพรรณ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย อาทิ กรณีเงินต้น 30,000บาท คิดอัตราร้อยละ 1 บาท และหากเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท มีระยะเวลาจำนำครั้งละ 4 เดือน ต่อได้อีกไม่เกิน 30 วัน สามารถส่งดอกเบี้ยได้ทุกเดือน หรือทุกระยะ 4 เดือน สำหรับโรงรับจำนำเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะมีผู้ใช้บริการ

นางกิติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสพิเศษเทศกาลปีใหม่ คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(จ.ส.ท.)ได้มอบของขวัญรับปีใหม่ ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน ร้อยละ 0.50 บาท เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท และเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท เป็นระยะเวลารวม 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่จะนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนประชาชนมาใช้บริการเพื่อรับสิทธิพิเศษในอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการภายใต้สโลแกน “บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.073-611211