เขาดินได้สมาชิกใหม่ “ละมั่งพันธุ์ไทย” ฉลองปีใหม่คนเกิด 31 ธ.ค. 1 ม.ค.เที่ยวสวนสัตว์ฟรี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 สวนสัตว์เขาดิน เปิดตัวลูกละมั่งพันธุ์ไทย สมาชิกใหม่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สวนสัตว์ดุสิตจัดงานท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม เพียงแสดงหลักฐานวันเกิดสามารถเข้าชมฟรีพร้อมกับรับของขวัญรูปสัตว์ป่าสงวนของไทย ที่บริเวณส่วนจัดแสดงละมั่ง สวนสัตว์ดุสิต ด้านประตู 1 ถนนพระราม 5