ผลผลิตกุ้งไทยไม่เพิ่ม ปีนี้แค่ 3 แสนตัน โรคขี้ขาวระบาดเกษตรกรไม่กล้าลงทุน

นายสุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ผลผลิตกุ้งของไทยในปีนี้คาดว่าจะทำได้เพียง 3 แสนตันเท่านั้น มูลค่า 75,000 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดว่าจะได้ถึง 3.5 แสนตัน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตได้ 2.7 แสนตัน

ทั้งนี้ แม้ว่าไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคตายด่วน หรืออีเอ็มเอสได้ แต่ในปีนี้ความรุนแรงของโรคขี้ขาว หรือ White feces syndrome มีมากขึ้น ทำให้กุ้งทยอยตาย เกษตรกรไม่กล้าลงทุนการปรับปรุงบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้งรอบใหม่ เนื่องจากต้องใช้เงินเยอะจากการสร้างระบบป้องกัน

“ขี้ขาวเป็นโรคประจำถิ่น ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาไม่โดดเด่น เพราะความรุนแรงของโรคอีเอ็มเอสมีมากกว่า การป้องกันคือปล่อยกุ้งลงบ่อในจำนวนที่น้อยลง จึงต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรมากขึ้นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสร้างอัตรารอดให้กับกุ้ง คาดว่าในปี 2561 เกษตรกรที่พร้อมจะปรับตัว จะทำให้การเลี้ยงกุ้งได้ผล”

นายสุจินต์ กล่าวว่า กุ้งของไทยยังมีคุณภาพ ไซซ์ใหญ่ และราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับกุ้งประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอินเดีย ที่ปีนี้มีผลผลิตสูงถึง 5 แสนตัน จากการขยายกำลังการผลิต และอินเดียมีโอกาสที่จะผลิตได้มากถึง 7 แสนตันเพราะพื้นที่ชายทะเลมีมาก แต่การเลี้ยงกุ้งในอินเดียยังนิยมลงลูกกุ้งในบ่อจำนวนมาก ทำให้ได้กุ้งไซซ์เล็ก 50-60 ตัวต่อกิโลกรัม และราคาถูก ในขณะที่กุ้งขนาดใหญ่ 30 ตัวต่อกิโลกรัมจะมีราคาแพงมาก เพราะต้นทุนสูงและมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ตลาดที่นิยมกุ้งขนาดใหญ่หันมาสั่งซื้อจากไทย มูลค่ากุ้งปีนี้จึงมากขึ้น

โดยตลาดที่สำคัญของไทยยังเป็นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ส่วนตลาดในสหภาพยุโรป หรืออียูนั้น ส่งออกได้น้อยมากเนื่องจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางด้านภาษีหรือจีเอสพี ทำให้ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ การส่งออกกุ้งสดในตลาดนี้ต้องจ่ายภาษีสูงถึง 12% และกุ้งแปรรูปภาษีสูงถึง 20%