รมว.เกษตรฯ แนะปลูก ‘กล้วยหอม-มะพร้าว’ แก้ปัญหายางราคาตกได้

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำมี 3 ด้าน 1. เกษตรกรต้องลดผลิต-พื้นที่ปลูก 2. ต้องหาตลาด เร่งเจรจาตลาดต่างประเทศ ตามที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรมว.เกษตรฯ วางนโยบายไว้ และ 3. กลไกการบริหารยางทั้งระบบ รวมทั้งได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการแทรกแซงราคายางอย่างเด็ดขาด รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน คือเร่งประสานแต่ละกระทรวงให้นำยางไปใช้ในประเทศให้มากที่สุด และไม่มีมาตรการขายยาง 1 แสนตัน

ทั้งนี้ ล่าสุด ในที่ประชุมครม. ตนได้หารือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบราชพัสดุ เพื่อให้สามารถนำยาพาราไปใช้ในการแปรรูป ทั้งถุงมือยาง ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจำกัดการใช้ยางโดยต้องดูคู่ค้าเป็นสำคัญ

“มาตรการลดพื้นที่ปลูกยางพารานั้นจะเน้นให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพไปปลูกมะพร้าว กล้วยหอม ซึ่งยังมีช่องทางตลาดอีกมาก โดยต้องคำนึงถึงตลาดเป็นหลักการสำคัญ รวมทั้งได้หารือร่วมกับรมว.พาณิชย์ เรื่องของอุปสงค์-อุปทาน การบริการจัดการตลาด ตนเชื่อว่า 3 เดือนแรกจะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดย ท่านนายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแลแก้ไขปัญหายางพารา ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้ผลิต ประชาชนชาวสวนยาง ผู้รับซื้อ ผู้คุมการตลาด ให้ชัดเจน ซึ่งยืนยันว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงราคา ผมไม่มีแนวคิดเรื่องการแจกเงิน แต่จะช่วยเหลือเกษตรกรระยะยาว ไม่ได้ช่วยตัวเงิน”