เปิดวันนี้ ทัวร์บขส. น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ตั๋วแค่ 660 บาท

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า วันที่ 9 พ.ย. บขส. เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิโลเมตร โดยเส้นทางน่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ขนส่ง จำกัด กับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย

สำหรับเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 8.30 ชั่วโมง โดยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส ไม่เกิน 21 ที่นั่ง ออกจากสถานีต้นทางและปลายทาง เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสาร 660 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ปัจจุบัน บขส. ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา รวม 15 เส้นทาง ได้แก่ หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์, อุดรธานี-นครหลวงเวียงจันทน์, อุบลราชธานี-ปากเซ, มุกดาหาร-สะหวันนะเขต, ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์, นครพนม-ท่าแขก, เชียงใหม่-หลวงพระบาง, อุดรธานี-หนองคาย-เมืองวังเวียง, กรุงเทพฯ-ปากเซ, เชียงราย-บ่อแก้ว, กรุงเทพฯ-เสียมราฐ, กรุงเทพฯ-พนมเปญ, เลย-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง, น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส. สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ โทรศัพท์ (02) 936-2841-8 และ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport), หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (TEMPORARY BORDER PASS) หรือบัตรชั่วคราว เดินทางในระยะทางไม่เกิน 80 กิโลเมตร

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์