ห้างใหญ่ขานรับช็อปช่วยชาติ พาณิชย์หารือผู้ประกอบการ พร้อมขนสินค้าอัดโปรโมชั่น

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 ออกมานั้น กรมการค้าภายในก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อสนองนโยบายภาครัฐ โดยเบื้องต้นได้หารือตัวแทนของผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด รายใหญ่แล้ว และได้รับความร่วมมือจากทุกห้างในการจัดโปรโมชั่นนำสินค้ามาลดราคาในช่วงปลายปี เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นมหกรรมที่กรมได้จัดทุกปี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดของการจัดมหกรรม รวมทั้งมาตรการอื่นๆที่กรมจะดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนั้นจะมีการหารือกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอีกครั้ง

คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า มาตรการช็อปช่วยชาติ จะยิ่งช่วยให้ภาพรวมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงปลายปีคึกคักแน่นอน เพราะจากการมีมาตรการดังกล่าวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ยอดขายของห้างเติบโตสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ

นายชำนาญ เมธปรีชากุล รองประธานกรรมการบริหาร ด้านการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจะเป็นผลดีทั้งกับลูกค้า และคู่ค้าของเดอะมอลล์ทุกราย ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ประกอบการทุกรายอยากให้มี หลังจากที่มีมาแล้ว 2 ปี สามารถกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคได้อย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้น โดยมีการสร้างความต่อเนื่องจะยิ่งกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคในช่วงปลายปีได้ดียิ่งขึ้น แต่หากไม่มีอาจจะทำให้กำลังซื้อในช่วงปลายปีของผู้บริโภคอาจจะไม่ขยายตัวมากนัก และยอดขายของผู้ประกอบการอาจจะไม่เติบโตได้ และเดอะมอลล์มีความพร้อมที่จะรองรับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ป ของลูกค้าเช่นเดียวกับปีก่อนๆ