สุดเสื่อม พนักงานสายการบิน รื้อค้นกระเป๋าผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบิน (คลิป)

เป็นคลิปที่ผู้ต้องเดินทางคงหวั่นใจไม่น้อย โดยโซเชียลมีการส่งต่อคลิปจากเพจ Thai Aviation Careers ซึ่งพบว่าชายคนหนึ่งกำลังเปิดกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร ที่อยู่ใต้ท้องเครื่องบินกำลังค้นกระเป๋าของผู้โดยสาร