กยศ. ลุยตัดเงินเดือนข้าราชการใช้หนี้ม.ค.นี้ ผงะ! มี 6 หมื่นรายจาก 2 แสน เบี้ยวหนี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.2561 กยศ. จะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 2 แสนราย เพื่อใช้หนี้คืนให้กับ กยศ.เป็นรายเดือน ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ และให้อำนาจ กยศ.สามารถหักเงินบัญชีเงินเดือนแบบภาคบังคับได้ทันที โดยกรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานหักบัญชีรายได้คืนให้กับ กยศ. โดยสัดส่วนการหักเงินคืน จะเป็นไปตามสัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี ปลดชำระหนี้ 2 ปีหลังเรียนจบ

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนลูกหนี้ กยศ.ที่เป็นข้าราชการกว่า 2 แสนราย พบว่ามีข้าราชการกว่า 6 หมื่นราย ผิดชำระหนี้กับ กยศ. ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดทางวินัย โดยมั่นใจว่าลูกหนี้ในกลุ่มนี้จะสามารถหาเงินมาชำระหนี้ให้กับ กยศ.คืนได้ตามเงื่อนไข แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็จะมีโทษความผิดทางวินัย โดยบทลงโทษสูงสุดคือ ให้ออก หรือไล่ออกจากราชการ

“ข้าราชการกว่า 6 หมื่นรายที่ผิดชำระหนี้ กยศ. จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัย เพื่อดูเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชำระหนี้ ขั้นแรกจะบอกให้มาจ่ายก่อน แต่หากพบว่าหลีกเลี่ยงก็จะมีบทลงโทษ ซึ่งสูงสุดคือไล่ออก”นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า สำหรับการหักบัญชีเงินเดือนกับลูกหนี้ที่เป็นเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งทำความเข้าใจกับบริษัทนายจ้าง ถึงกระบวนการหักเงินเดือนชำระหนี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับใหม่ หากนายจ้างไม่หักเงินเดือนคืนก็จะมีโทษ เสียเบี้ยปรับ โดย กยศ.จะแจ้งรายชื่อลูกหนี้ไปยังต้นสังกัดที่ลูกหนี้ทำงานและคาดว่าจะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนเอกชนได้เต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2561 ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งจัดทำระบบและเชื่อมระบบชำระหนี้ไปยังกรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน