พาณิชย์สำรวจรง.สมุนไพรชั้นนำไทย หวังเป็นข้อมูลดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางสมุนไพร

พาณิชย์บุกรง.ผลิตสมุนไพรชั้นนำไทย สำรวจศักยภาพการผลิต-การตลาด  หวังเป็นข้อมูลดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางสมุนไพรระดับอาเซียน  พร้อมเตรียมปั้นสมุนไพร 4 ชนิด(บัวบก-ขมินชัน-ไพล-กระชายดำ) สู่ผลิตภัณฑ์ Thailand’s  Signature ตลาดระดับโลก

นางสาวชนินทร  หริ่มเจริญ    ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร(กษ.) กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพรวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสากรรมหลายประเภทและสมุนไพรบางรายการก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างสูงและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

โดยประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิด และมี 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาด   โดยปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท    สารสกัดจากสมุนไพรมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมมูลค่ากว่ากว่า 1แสน ล้านบาท  ในขณะที่ตลาดโลก   ยอดตัวเลขในอุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

สำหรับประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูง ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าตลาดสมุนไพรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็มีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มสูงขึ้น   สืบเนื่องจากได้เริ่มมีความตะหนักถึงความสำคัญของการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดสมุนไพรและยาแผนโบราณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดสมุนไพรที่มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเป็นประมาณร้อยละ 9.1 ต่อปี และสำหรับอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละประเทศอยู่ที่ระว่างร้อยละ3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพสูงที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่   กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

“การจัดโปรแกรมสำรวจศักยภาพสมุนไพรไทยตามโรงงานผลิตสมุนไพรในครั้งนี้  ก็เพื่อสำรวจขบวนการผลิต มาตฐานการผลิตและตลาดเพื่อจะได้เสริมสร้างศักยภาพ  โอกาสและเครือข่ายธุรกิจสมุนไพรไทยต่อไปในอนาคต ”  นางสาวชนินทร  กล่าว

นางสาวชนินทร  กล่าวด้วยว่า  เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มตลาดและโอกาสในอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยด้วยว่า มีการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   กระทรวงพาณิชย์  จึงได้กิจกรรม“Thai  Herb  InnoBiz  Network   2017”  ภายในงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ”  ครั้งที่ 14  ขึ้น ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี พื่อชูศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในตลาดโลก รวมทั้ง

นอกจากนี้ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ที่มา มติชนออนไลน์