งานบุญที่ยิ่งใหญ่! มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดพิธีทิ้งกระจาด 5 พันชุดเพื่อผู้ยากไร้สมุทรสาคร(คลิป)

 

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2560 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีนายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ

พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้มีเกียรติ ศิลปินดาราอาสามูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มาร่วมกันแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5,000 ชุด

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิฯนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ จากนั้นก็นำมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนั้นนับได้ว่าเป็นมูลนิธิฯแห่งแรกที่มีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้นมา

สำหรับในปี 2560 นี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานทิ้งกระจาด 2 แห่ง คือที่ทำการมูลนธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 และที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รวมคิดเป็นมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,500,000 บาท