“เส้นทาง SMEs 4.0 เศรษฐียุคดิจิตอล ใครว่ายาก” งานสัมมนาดีๆ ฟรีๆ มีอยู่จริง!!

งานสัมมนาประจำปี 2560 ของนิตยสารเส้นทางเศรษฐี ที่จะมีขึ้น วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ภายใต้หัวข้อ “เปิดเส้นทาง SMEs 4.0 : เศรษฐียุคดิจิตอล ใครว่ายาก”

ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งให้เกียรติปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายรัฐกับการสร้าง SMEs 4.0 ได้ให้ภาพของประเทศไทยในการแข่งขันทำธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ ในอนาคตไว้ว่า ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นการปรับตัวเพื่อรองรับนวัตกรรมโลก เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นดิจิตอลไลฟ์ ที่จะกระทบกับวิถีชีวิตประจำวัน และกระทบต่อธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการเองต้องดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและตามให้ทันเหตุการณ์ รวมถึงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีระหว่างกัน(ดิจิตอล ออพติก)ในวันข้างหน้าจะเข้ามาแทนที่แบบเดิม ๆ ซึ่งจะเกิดเป็น Value Chain

ทิศทางไทยแลนด์ 4.0 ไม่แค่เปลี่ยนสังคม แต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ กระทบถึงผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มเอสเอ็มอีด้วย ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของธุรกิจไทย อย่างไรก็หนีไม่พ้นที่จะถูกผลกระทบจาก 4.0  ดังนั้น รัฐต้องสร้างให้เป็นเอสเอ็มอี 4.0 ประกอบด้วยการเพิ่มคุณสมบัติ ใส่เทคโนโลยี และเกาะติดกระแสใหม่ที่ต้องเผชิญ อาทิ สังคมผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราไม่สามารถผนวกตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เท่ากับเอสเอ็มอี จะได้รับผลกระทบ ถ้าปรับไม่ทัน

ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือ การส่งเสริมให้เกิดสตาร์ตอัพ คู่กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่โดดเด่นในเรื่องความคิดใหม่ ๆด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีการกระตุ้นผ่านมาตรการเพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตได้ในอนาคต สตาร์ตอัพจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อขึ้นเป็นเอสเอ็มอีในอนาคต ทั้งกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ นั่นคือ เป็นการผสมพันธุ์เอสเอ็มอีเดิมกับสตาร์ตอัพ เป็นสตาร์ตอัพพันธุ์ใหม่ ๆ และเกิดการเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้เน้นการดูแลเอสเอ็มอีภาคการค้าและบริการ ซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีสัดส่วนกว่า 50% ของจีดีพี ในแผนงานจะมุ่งยกระดับเอสเอ็มอีภาคบริการให้สอดรับกับนโนบายเอสเอ็มอี 4.0 ที่ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาในการผลักดัน

เอสเอ็มอีบริการหนึ่งในขณะนี้ อย่างบริการ Uber  ให้บริการขนส่ง เกิดจากสตาร์ตอัพที่พัฒนาจากการบริการแบบเดิม แต่เพิ่มความทันสมัยและเครื่องมือให้บริการ ก็เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นให้บริการขนส่งเดิม ๆต้องปรับตัว และเป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องดูธุรกิจเดิม ๆ กระตุ้นให้พัฒนาตัว พร้อมกับกระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ภาคท่องเที่ยว ก็มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม การขนส่ง  รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ โลจิสติกส์ ทั้งธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจแฟรนไชส์  เป็นต้น เป็นเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นเอสเอ็มอี 4.0

รัฐบาลจะมีแพคเกจให้ความสนับสนุนธุรกิจที่เอานวัตกรรมและไอเดียมาใส่ในบริการและธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป้าหมายการผลักดันเกิดสตาร์ตอัพและเอสเอ็มอี 4.0 มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การพัฒนาได้รวดเร็วเป็นธุรกิจ 4.0 อย่างแท้จริง

นี่เป็นเพียงนโยบายส่วนหนึ่งเท่านั้น ติดตามฟังฉบับเต็ม ๆ ของนโยบายรัฐในการผลักดันสู่เป้าหมายยกระดับเอสเอ็มอี สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ที่งานสัมมนาของนิตยสารเส้นทางเศรษฐี ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยภายในงาน จะมีปาฐกถา หัวข้อ “นโยบายรัฐกับการสร้าง SMEs 4.0″ โดย ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

และสัมมนาโต๊ะกลม หัวข้อ “ต้นแบบ SMEs 4.0 โตแตกต่างอย่างแข็งแกร่ง”
วิทยากร ประกอบด้วย
1. คุณเสกสรรค์ อุ่นจิตติ เกษตรกรผู้ปลูกผักที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเจ้าของสโลแกน “ไม่แปลก ไม่ปลูก” รับปลูกผักตามออร์เดอร์และส่งขายให้ห้างใหญ่มาแล้วทั่วประเทศ โดยใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางสำคัญ
2. คุณสมศักดิ์ บุญคำ เจ้าของกิจการ “โลเคิล อไลค์-Local Alike” ผู้ผุดไอเดียด้านธุรกิจท่องเที่ยว ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ร่วมกับชุมชนด้วยวิธีการอันทันสมัย มีการนำโซเชียลมีเดียเข้ามาปรับใช้ กระทั่งสามารถขยายกลุ่มไปยังนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก
3. คุณฉัตรชัย วชิระเธียรชัย เจ้าของกิจการเอื้ออารีฟู้ดโปรดักท์ ผู้ผลิตพริกแห้ง หอมเจียว พริกสด–กระเทียมปอกเปลือก ของง่ายๆ ที่คนมองข้าม สู่ซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารเบอร์ต้นๆของประเทศ
4. คุณณัฐนรี ชุมมานนท์ ซีเอ็มโอ Indie Dish เจ้าของบริการสั่งอาหารสุขภาพและอาหารคลีนผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นการรวบรวมร้านสุขภาพชั้นนำมากกว่า 60 ร้าน พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สามารถทำธุรกิจร้านอาหารแบบไม่ต้องมีหน้าร้านได้อย่างยั่งยืน

ฟังฟรี ลงทะเบียนด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!

สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่นี่ กดลงทะเบียน

หรือโทร. 02-580-0021 ต่อ 2333 หรือ 2337