สุดเจ๋ง!! “ไอวอล์ค” อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในวัยทำงานช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเกิดโรค 690 คนต่อประชากร 1 แสนคน หรือมีผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยประมาณ 496,800 คน และยังมีประชาชนเสี่ยงที่จะป่วยจากโรคดังกล่าวอีก 10 ล้านคน การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ขาดแคลน ทั้งกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นพก.จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินการศึกษาวิจัยและผลิตอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการหรือไอวอล์ค (I-Walk) จนสำเร็จ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชุดคือ ชุดอุปกรณ์ช่วยก้าวเท้าคล้ายการก้าวขึ้นบันได และชุดอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัมซึ่งมีชุดควบคุมแสดงผลเป็นระบบสัมผัสหน้าจอด้วย ทั้งนี้ได้ทดสอบกับผู้ป่วยพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเดินให้ดีขึ้นภายหลังจากการฝึกเดินเป็นเวลา 8สัปดาห์ และราคาถูกกว่าการนำเข้า

อธิบดีพก.กล่าวอีกว่า ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี จะเยี่ยมชมพร้อมส่งมอบไอวอล์คให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ จำนวน 10 เครื่อง 10 แห่ง เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่มีปัญหาด้านอัมพาตครึ่งซีกและกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่อไป