9เดือน ปปง.ขายอัญมณี ทองรูปพรรณ ยึดจากคดีฟอกเงิน600รายการ ยอด 50 ล้าน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ต.ท.หญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(รองเลขาธิการ ปปง.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 12/2560 ประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับ 74 รายการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นั้น สำนักงาน ปปง. สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ 62 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,297,350 บาท โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ 1.สร้อยคอทองคำ ลายบิดแบน น้ำหนัก 10 บาท ประมูล จบที่ 202,100 บาท 2.สร้อยข้อมือทองคำลายภาษาอาหรับ น้ำหนัก 20 บาท ประมูลจบที่ 372,100 บาท 3.สร้อยข้อมือทองคำลายแบบแผ่นเข็มขัด น้ำหนัก 5 บาท ประมูลจบที่ 97,500 บาท 4.สร้อยข้อเท้า ลายบิดแบน น้ำหนัก 5 บาท ประมูลจบที่ 102,500 บาท

5.สร้อยข้อเท้า ลายบิดแบน น้ำหนัก 6 บาท ประมูลจบที่ 104,100 บาท 6.แหวนทองคำประดับอัญมณีสีขาว ประมูลจบที่ 15,300 บาท 7.แหวนนาก ประดับอัญมณีล้อมอินตัน(เพชรซีก) ประมูลจบที่ 8,300 บาท 8.กำไลสามกษัตริย์ลายบิดเกลียว น้ำหนัก 6 บาท ประมูลจบที่ 116,500 บาท 9.กำไลข้อมือสามกษัตริย์ลายบิดเกลียว น้ำหนัก 5 บาท ประมูลจบที่ 100,300 บาท 10.กำไลข้อมือสองกษัตริย์ลายไทย น้ำหนัก 6 บาท ประมูลจบที่ 126,900 บาท 11.กำไลข้อมือสามกษัตริย์ลายคลื่น น้ำหนัก 6 บาท ประมูลจบที่ 117,400 บาท 12.กำไลข้อมือสองกษัตริย์ลายจีนเหลี่ยม น้ำหนัก 3 บาท ประมูลจบที่ 60,000 บาท และ13.ล็อกเก็ตทอง ประมูลจบที่ 11,000 บาท

พ.ต.ท.หญิง เอมอร กล่าวต่อว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีต่างๆนั้น สำนักงาน ปปง. จะนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นำไปเก็บไว้ในบัญชีของสำนักงาน ปปง. หากศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. จะนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 2560ระหว่างเดือนตุลาคม2559- มิถุนายน2560) ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง มีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ อาทิ เพชร ทอง เครื่องประดับอัญมณี นาฬิกาหรู รถยนต์หรู รถจักรยานยนต์ เรือกลทะเล ฯลฯ จำนวน 686 รายการ รวมมูลค่า 48,978,610 บาท ทั้งนี้ ตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว มูลค่ารวม 639,739,034 บาท สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ