‘ไต้หวัน’ รับสมัคร ‘ชายไทย’ ทำงานให้เงินเดือนสูง

มื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION จำนวน 100 คน ได้แก่ ช่างเชื่อม 55 คน ช่างประกอบ 45 คน คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 25-45 ปี ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาดีไม่สั้นและไม่บอดสี ไม่มีประวัติอาชญากรรม และมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ รับค่าจ้าง 22,500 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 25,594 บาท) ระยะเวลา 3 ปี โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างและค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวัน หลักฐานที่ใช้สมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา สด.8 หรือ สด.43 ทั้งนี้ นายจ้างไต้หวันจะทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ด้วยตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการทดสอบฝีมือให้กับคนหางานทุกคน ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.doe.go.th./overseas หรือ facebook : epstoea หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 3 ชั้น 8 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง

 

ที่มา มติชนออนไลน์