นิสิตเก่าจุฬาฯ หนุนสตาร์ตอัพ “พี่เลี้ยง-ให้ทุน” หวังแข่งตลาดโลก

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย (CUTE) พร้อมให้การสนับสนุนเงินลงทุน คำแนะนำกับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรม

 

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวาระ 100 ปี ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สนจ. โดยความร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดตั้งโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการผนึกกำลังกันของนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ที่มีจิตอาสาจะเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)และผู้ร่วมลงทุน (Investor) ให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการ รวมถึงสตาร์ตอัพ พัฒนาศักยภาพ ประสบความสำเร็จ สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและสตาร์ตอัพ จะมีทั้งด้านการผลิต การขาย การบริการ การบริหารจัดการองค์กร ข้อกฎหมาย กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนนวัตกรรม ฯลฯ เพื่อให้กิจการของไทย สามารถแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
“ผมขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจุฬาฯ สมัครหรือเสนอชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ที่จะให้คำแนะนำ หรือให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น การเงิน การบริหารจัดการ ฯลฯ ในการนำผลงานนวัตกรรมของคนไทยออกสู่ตลาดโลก”

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน พัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอด สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

“ผมขอแสดงความยินดี ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้ริเริ่มโครงการ CUTE ที่มาจากความร่วมมือ และการเป็นผู้ให้ของนิสิตเก่า ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งความร่วมมือของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทย และสตาร์ตอัพ ที่มีนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CUTE จะคัดกรองผู้ประกอบการ และสตาร์ตอัพที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมให้ปฏิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ และติดปีกให้ธุรกิจของไทยสามารถเติบโต และยิ่งใหญ่ในภูมิภาคและระดับโลก


ทั้งนี้ โครงการ CUTE จะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมมานำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งคำแนะนำด้านต่างๆ ที่จำเป็นกับธุรกิจ โดยพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย ที่มีความพร้อมสนับสนุนให้กิจการสามารถที่จะขยายธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการ และสตาร์ตอัพ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CUTE กรุณาส่งข้อมูลมาที่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) สามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cuaa.chula.ac.th อีเมล : [email protected] Facebook : CUTE