ธอส. ต้อนรับตรุษจีนปี 2567 เปิดรับ “เงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง” ดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปี ที่สำคัญรับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง

ธอส. ต้อนรับตรุษจีนปี 2567 เปิดรับ “เงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง” ดอกเบี้ยสูง 2.25% ต่อปี ที่สำคัญรับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เริ่มเปิดรับ “เงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.25% ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2568)

โดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

ทั้งนี้ เงินฝากดังกล่าว เป็นแคมเปญพิเศษต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ในปี 2567 โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) 

ความพิเศษที่ 1 คือ เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ รับฟรี กระเป๋าบรรจุของใบใหญ่ 1 ใบ/1 ราย และวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ รับฟรี เครื่องต้มไข่ 1 เครื่อง/1 ราย

ความพิเศษที่ 2 คือ สามารถฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เงื่อนไขสำคัญ

– เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไรนิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3 และ 9)

– สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้

– ไม่สามารถทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้

– ไม่สามารถโอนผ่าน Application ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

– ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น/การรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้

– ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภค/ชำระหนี้เงินกู้ และไม่สามารถโอนเงินเพื่อฝากบัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ (Direct Credit) ได้

– รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

– ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567-18 เมษายน 2568 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

– จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ตามยอดเงินฝากคงเหลือ

– เปิดบัญชีเฉพาะสาขา/เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

– ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี

– หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 18 เมษายน 2568 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มังกรทอง ตามงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก

– สำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ