ก.พ. นี้ รอลุ้น กระทรวงแรงงาน ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ จะถึง 400 บาท หรือไม่

ก.พ. นี้ รอลุ้น กระทรวงแรงงาน ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ จะถึง 400 บาท หรือไม่
ก.พ. นี้ รอลุ้น กระทรวงแรงงาน ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำ จะถึง 400 บาท หรือไม่

กระทรวงแรงงาน ประชุมปรับสูตรค่าจ้างขั้นต่ำ ก.พ. นี้ รอลุ้นจะได้ขึ้นอีกรอบเป็นของขวัญช่วงสงกรานต์ แล้วจะถึง 400 บาท หรือไม่

วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2567 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2567 ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยพิจารณาสูตรที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เนื่องจากสูตรเก่าไม่ได้พิจารณาปรับใหม่มาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี

ซึ่งคณะอนุกรรมการมีจำนวน 17 คน คือจากภาครัฐ แต่งตั้งให้รองปลัดกระทรวงเป็นประธาน มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒน์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรวมกับของฝ่ายนายจ้าง 5 คน ฝ่ายลูกจ้าง 5 คน รวมเป็น 17 คน

เพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ใช้ประกอบในการปรับปรุงสูตรใหม่ รวมถึงวิเคราะห์และทบทวนตัวแปรในเชิงปริมาณและคุณภาพในการนำเสนอความเหมาะสมในการคำนวณสูตรอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ

รวมทั้งการจัดทำสูตรค่าจ้างขั้นต่ำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ตลอดจนการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้รับอยู่ตามมาตรฐานค่าครองชีพใช้จ่าย ที่จำเป็นของลูกจ้าง ตามข้อเท็จจริงตามเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ด้วย โดยพิจารณารายพื้นที่จังหวัด เช่น ภูเก็ต ชลบุรี พังงา ที่เราเอาความเป็นจริงมาคำนวณ

“เราให้เวลาในการเสนอรายชื่อมาภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2567

โดยในส่วนของการปรับค่าจ้างใหม่ ว่าจะทันในช่วงเดือนเมษายน 2567 หรือไม่นั้น ขอดูที่ประชุมของคณะอนุกรรมการออกมาก่อน ซึ่งเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ในส่วนที่ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะถึง 400 บาทหรือไม่นั้น ขอให้คณะอนุกรรมการประชุมก่อน จึงจะสามารถตอบได้” นายไพโรจน์ กล่าวท้ายที่สุด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ