เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวชาติไหน มาเที่ยวไทยเยอะที่สุด ตัวเลขแตะเกือบ 4 ล้านคน 

เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวชาติไหน มาเที่ยวไทยเยอะที่สุด ตัวเลขแตะเกือบ 4 ล้านคน 

เปิดสถิติ นักท่องเที่ยวชาติไหน มาเที่ยวไทยเยอะที่สุด ตัวเลขแตะเกือบ 4 ล้านคน 

นักท่องเที่ยวคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศไทย แต่หลังจากโรคระบาดก็ทำให้รายได้สูญเสียไปจำนวนมาก แต่ภายหลังเหตุการณ์ทุกอย่าคลี่คลายนักท่องเที่ยวก็เริ่มก็ออกเดินทางมากยิ่งขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจีน ไม่ว่าจะภูมิภาคไหน ซึ่งข้อมูลล่าสุดจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 24,487,178 คน

โดยจำนวนนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก คือ

  1. มาเลเซีย 3,988,343 คน
  2. จีน 3,053,186 คน
  3. เกาหลีใต้ 1,447,187 คน
  4. อินเดีย 1,431,487 คน
  5. รัสเซีย 1,253,836 คน

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคือ การมีวันหยุดต่อเนื่องในญี่ปุ่น รวมถึงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และภูมิภาคยุโรป ไม่เพียงแค่นี้สาเหตุที่นักท่องเที่ยวในไทยลดลง มาจากเรื่องความปลอดภัย เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

  • การเผยแพร่ข่าวอาชญากรรม ในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น คดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คดีปล้นทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย
  • ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ประเทศไทยเคยมีภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยที่ดี แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของไทยลดลง นักท่องเที่ยวจึงลังเลที่จะเดินทางมาประเทศไทย
  • มาตรการรักษาความปลอดภัย ประเทศไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น แต่มาตรการเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอาชญากรรม ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย

นอกจากปัจจัยด้านความปลอดภัยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในไทย ได้แก่

  • ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้นักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อลดลง จึงเลือกเดินทางไปยังประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
  • การแข่งขันจากประเทศอื่นๆ ต่างพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยออกมาตรการต่างๆ เช่น ยกเว้นค่าวีซ่า มอบสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น

ทั้งนี้สิ่งที่สามารถกอบกู้สถานการณ์เรื่องนักท่องเที่ยวคือการพยายามผลักดันด้านภาพลักษณ์ของประเทศ โดยการร่วมมือกันในทุกฝ่าย ตั้งแต่ประชาชนชน รัฐบาล และเอกชน ถือเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น