เทรนด์หวานน้อยมาแรง! เปิดอินไซต์ผู้บริโภค กว่า 850,000 แก้ว เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ระดับ 50%

เทรนด์หวานน้อยมาแรง! เปิดอินไซต์ผู้บริโภค กว่า 850,000 แก้ว เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ระดับ 50%

เทรนด์หวานน้อยมาแรง! เปิดอินไซต์ผู้บริโภค กว่า 850,000 แก้ว เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ระดับ 50%

LINE MAN Wongnai เผยผลลัพธ์จากความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันเมนูชูสุขภาพภายใต้โครงการ “หวานน้อยสั่งได้” สู่ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี สนับสนุนให้ร้านเพิ่มตัวเลือกระดับความหวานในเมนูเครื่องดื่ม เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคฉุกคิดเรื่องระดับความหวานก่อนสั่ง

ก่อนหน้านี้ กรมอนามัย เคยรายงานถึงพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของคนไทย ที่เฉลี่ยสูงถึง 25 ช้อนชาต่อวัน มากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ถึง 4 เท่า พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก

เปิดอินไซต์ผู้บริโภค กว่า 850,000 แก้ว เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ระดับ 50%

หลังจากดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2566) พบว่า ทั้งร้านค้าและผู้บริโภคสนใจลดความหวานของเครื่องดื่มอย่างจริงจัง โดยมีข้อมูลสถิติดังนี้

  • ร้านเครื่องดื่มทั่วประเทศตื่นตัว เพิ่มตัวเลือกระดับความหวานกว่า 35,000 ร้าน เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเริ่มโครงการถึง 5 เท่า
  • สัดส่วนการสั่งเมนูเครื่องดื่มที่ลดระดับความหวาน (หวานน้อยกว่า 100%) มีมากถึงร้อยละ 57 จากยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมด
  • ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่า 850,000 แก้ว เลือกระดับความหวานที่ร้อยละ 50
  • ผลจากดำเนินการ ทำให้สามารถช่วยลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทยไปกว่า 10 ตัน ภายในระยะเวลา 10 เดือนนับจากเริ่มโครงการ
เปิดอินไซต์ผู้บริโภค กว่า 850,000 แก้ว เลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย ระดับ 50%

LINE MAN Wongnai พร้อมเดินหน้าโครงการหวานน้อยสั่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้ทุกร้านเครื่องดื่มบนแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์เลือกระดับความหวานและสานต่อความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น