บุกค้นชุมชน 200 ห้องในอรัญประเทศ พบชาวเขมรเกือบทั้งหมดไม่มีใบให้ทำงาน มีเพียง 9 ไร้เอกสารแสดงตัว

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 06.00 น. พ.อ.นิโรธ ทองม่วง ผบ.ฉก.ทพ.12  อ. อรัญประเทศ  จ. สระแก้ว  นำกำลังจาก สภ. คลองลึก เจ้าหน้าที่ จาก ด่านตรวจคนเข้าเมือง อรัญประเทศ และกำลังจาก มว. สท. กกล. บูรพ่า เข้าปิดล้อม และตรวจค้นบริเวณย่าน ชุมชน  200 ห้อง  ริมแนวพรมแดน ที่เป็นย่านพักอาศัยของแรงงานชาวกัมพูชา   พบชาวกัมพูชา ชาย หญิง อาศัยอยู่จำนวน  607 คน  รถพ่วงข้าง จำนวน  21 คัน รถมอเตอร์ไซด์ จำนวน  40 คัน

หลังการตครวจสอบพบว่า ชาวกัมพูชา เกือบทั้งหมด มีเอกสารเป็นเพียง บอร์ดเดอร์พาส เข้าประเทศ สำหรับการท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถทำงานได้  และไม่มีเอกสารใด ๆ จำนวน  9 คน ส่วนรถพ่วงข้างและจักรยานยนต์ ล้วนไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย  จึงนำส่ง สภ. คลองลึก เพื่อนำเนินการต่อไป