SMEs ไทย วางแผนล่วงหน้าไว้เลย! อัปเดต 6 เทรนด์ธุรกิจปี 2024 กระแสไหนมาแรง ไปต่อได้ยาวๆ 

SMEs ไทย วางแผนล่วงหน้าไว้เลย! อัปเดต 6 เทรนด์ธุรกิจปี 2024 กระแสไหนมาแรง ไปต่อได้ยาวๆ 

SMEs ไทย วางแผนล่วงหน้าไว้เลย! อัปเดต 6 เทรนด์ธุรกิจปี 2024 กระแสไหนมาแรง ไปต่อได้ยาวๆ 

ปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs เกิดใหม่ทุกๆ ปี และมีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่ง SMEs เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะกว่า 90% ของธุรกิจในไทยล้วนเป็น SMEs ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนผ่านปี 2023 เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนและเตรียมตัวให้ก้าวทันเทรนด์โลกที่กำลังจะมาถึงในปี 2024 เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ขอพาผู้ประกอบการทุกคนไป อัปเดตเทรนด์ธุรกิจปี 2024 โดยข้อมูลจาก finbiz by ttb ที่รวบรวมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

จากปี 2023 เทรนด์ไหนที่ยังได้ไปต่อในปี 2024

จากเทรนด์ปี 2023 พบว่า ยังมีเทรนด์ที่น่าสนใจให้ไปต่อ เพียงแค่ผู้ประกอบการต้องปรับแผนธุรกิจ ต่อยอดเล็กๆ น้อยๆ ให้เข้ากับปี 2024 ได้แก่

เทรนด์ Health & Wellness 

ปัจจุบันตลาดสุขภาพและความงามทั่วโลกมีมูลค่าถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตถึง 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2025 การเติบโตของตลาดสุขภาพและความงามนี้เกิดจากประชากรมีอายุมากขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความสนใจในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลกประมาณ 70% ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเหล่านี้จะสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการดูแลสุขภาพที่ดี เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการเลิกสูบบุหรี่

เทรนด์ด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงาน 

ทั่วโลกยังคงต้องลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานประสิทธิภาพสูงมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายงานสนับสนุนทั้งจาก IEA, IRENA และอีกหลายสำนักที่ชี้ชัดว่า พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะการใช้พลังงานหมุนเวียนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภค

เทรนด์ Petriarchy ทาสหมา ทาสแมว

ปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมีมูลค่าถึง 110.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตถึง 130.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2025 การเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงนี้ จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประชากรที่มีอายุมากขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความสนใจในการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในฐานะของสมาชิกครอบครัว เป็นเสมือนเด็กน้อยหรือลูกคนหนึ่ง ส่วนหนึ่งด้วยการตัดสินใจดูแลสัตว์เลี้ยงแทนการมีลูกจากความกังวลถึงอนาคตของโลก และได้รับการยอมรับมากขึ้นของกลุ่ม LGBTQ+

นอกเหนือจากนี้ ในปี 2023 ยังมีเรื่องของ AI ที่พัฒนาและเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น อาจเป็นเพราะเกิดการกระตุ้นเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ผู้คนต้องรักษาระยะห่างต่อกัน ทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและมีมิติที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน

ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่เทรนด์ของปี 2024

เกาะติดเทรนด์ 2024 เพื่อสร้างโอกาสที่ดีของธุรกิจ

เทรนด์รักษ์โลก ดีต่อเรา ดีต่อโลก ดีต่อสังคม

เป็นเมกะเทรนด์ ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องยึดเป็นหลัก เพราะผู้บริโภคในยุคต่อไปจะไม่คำนึงถึงแค่ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการจะบริโภคสินค้าที่มาจากธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของชีวิตพนักงานรวมถึงสังคมด้วย

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเสีย ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล การใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้วัตถุดิบแบบเต็มประสิทธิภาพ การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม สวัสดิการพนักงาน รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เทรนด์สุขภาพเข้มแข็ง มีสุขอนามัย

โรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2019 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมถาวร ทำให้ผู้คนสนใจกับสุขภาพที่แข็งแรงและสุขอนามัยจนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ ส่วนประกอบของสินค้าและบริการ จะต้องไม่ก่อโทษต่อร่างกาย มีสุขอนามัย ความสะอาด เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่ออกแบบให้เวลาเปิดออกรับประทานจะต้องลดสัมผัสให้น้อยที่สุด รวมไปถึงขั้นตอนการซื้อขายสินค้าและบริการ จะต้องลดการปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการด้านสุขภาพ หรือทำธุรกิจที่มีการกระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจสุขภาพ เช่น การออกแบบการตลาดให้มีการออกกำลังกายเก็บแต้ม เป็นต้น

เทรนด์ Aging Societies

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่มากกว่าอายุเฉลี่ยของประชากรโลก อันเนื่องมาจากการประสบความสำเร็จด้านการวางแผนครอบครัว รวมทั้งการแพทย์และสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นทำให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า จะมีแต่คนแก่ ที่มีไลฟ์สไตล์แบบในยุคก่อน เราสามารถพบคนที่มีอายุมากขึ้นยังมีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆ มากมาย จนถึงบุคลากรอายุมากที่ต้องการการดูแลก็ยังมีสัดส่วนที่สูง

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ ประเด็นการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ

เทรนด์ความจางลงของช่องว่างระหว่าง Gen 

ในยุคหนึ่งที่การตลาดหรือการทำกิจการใดๆ อาจจะต้องคำนึงถึง Generation ของผู้รับบริการว่ามีแนวคิดอย่างไร แต่สิ่งเหล่านี้กำลังลดลงเรื่อยๆ ด้วยการมาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม อายุที่ยืนยาวขึ้นของผู้คน และการเป็นปัจเจกของบุคคล โดยผู้คนมีความกล้าและมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตามกระแสสังคม หรือความคิดแบบรวมหมู่

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของธุรกิจ เป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง และต้องทราบว่าลูกค้าเป้าหมายหลักมีลักษณะเป็นอย่างไร และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพื่อให้ธุรกิจ หรือแบรนด์ของเรามีตัวตน หรือมีลักษณะเฉพาะ

เทรนด์ความปลอดภัยจากการใช้ AI และผลต่อมนุษย์

AI มีการพัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งเห็นประโยชน์ แต่ด้วยความฉลาดของ AI จนในอนาคตอันใกล้อาจมีความสามารถใกล้เคียงหรือมากกว่ามนุษย์ในทักษะบางด้าน ดังนั้น จึงต้องมีความรอบคอบในการพัฒนา เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อข้อมูล และไม่ให้ก้าวล้ำเขตความสามารถและความปลอดภัยของมนุษย์

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ การใช้ AI ในธุรกิจหรือการติดต่อกับลูกค้า จะต้องให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะปลอดภัย รวมถึงการใช้ AI จะไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือไปละเมิดสิทธิบางอย่างของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เทรนด์ Pet Parents ต่อเนื่องจากทาสหมา ทาสแมว

นอกจากสัตว์เลี้ยงธรรมดาอย่าง สุนัข แมว ที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้ว ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่เงียบๆ ไม่ค่อยส่งเสียงรบกวน หรือกลุ่มสัตว์แปลก อย่างนกต่างๆ ก็ยังจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และการขยายตัวของการแพทย์แบบ Exotic Pet เช่น หนู กระต่าย ชินชิลล่า แพรี่ด็อก เต่า กบ นกแก้ว มาคอว์ นกยูง ปลาสวยงาม เป็นต้น

สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ การจัดรูปแบบบริการให้รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลูกเล่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อาหารและของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง บริการดูแลสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความมีสุขอนามัยให้ผู้เลี้ยงสัตว์ โดยการรองรับลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงต้องดำเนินการให้ถูกหลักสุขอนามัย และไม่ทำให้รบกวนลูกค้าที่อาจไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจที่เข้าใจกระแส ปรับตามเทรนด์ แต่ยังเป็นตัวเอง

จากเทรนด์ธุรกิจในปี 2024 ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใส่ใจผู้บริโภคทุกช่วงวัย การสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและโดดเด่น ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ คำนึงถึงความชอบและกิจกรรมของผู้บริโภค อย่างความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง ผู้ประกอบการสามารถจับเทรนด์เหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ด้วย 5 แนวคิด ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ให้เน้นไปที่ลักษณะการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นวัตถุดิบของไทย จากเทรนด์สุขภาพ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นแหล่งสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อได้เปรียบทางต้นทุนและคุณภาพ

3. สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น เช่น พัฒนาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และจุดแข็งเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ผู้บริโภคในยุคนี้จะสนใจแบรนด์ที่มีตัวตน มีจุดยืน

4. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงพนักงาน

5. ทำความเข้าใจกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง และพัฒนาสินค้าให้เกิดความได้เปรียบจากการเป็นสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง รวมถึงใช้ข้อได้เปรียบของสินค้า เช่น การผลิตอาหารกระป๋องสำหรับสัตว์จะไม่ใช่สินค้าควบคุม ดังนั้น หากผู้ผลิตวางแผนได้ดีจะสร้างโอกาสได้ หรือด้านบริการดูแลสัตว์เลี้ยง การจัดรูปแบบบริการให้รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง สุขอนามัย โดยไม่กระทบต่อกลุ่มที่ไม่ได้ชอบสัตว์ ก็จะสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายขึ้น

จากข้อมูลและเทรนด์เหล่านี้ หวังว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายสิ่งต่างๆ สำหรับธุรกิจในยุคที่การแข่งขันสูงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน