เครือ UBE ร่วมส่งเสริมใช้ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เครือ UBE ร่วมส่งเสริมใช้ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
เครือ UBE ร่วมส่งเสริมใช้ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เครือ UBE ร่วมส่งเสริมใช้ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของบริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด (อุบลไบโอเกษตร) บริษัทในเครือ ร่วมทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร กับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

สำหรับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้

การทำสัญญาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอรับเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าของสูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรีย ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตด้วยการตรึงไนโตรเจนเพื่อเพิ่มประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติในการนำธาตุเหล็กบริเวณรอบรากพืชเข้าสู่เซลล์พืช

พิธีลงนาม

และสร้างฮอร์โมนพืชเพื่อกระตุ้นการยึดตัวของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ รวมถึงสร้างเอนไซม์ชนิดที่สามารถย่อยเส้นใยเชื้อราโรคพืช สร้างสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ จึงถือเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูง ผ่านการวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและแปลงทดลอง จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรว่าใช้ได้ผลจริง

ทั้งในด้านการช่วยเพิ่มปริมาณราก การลดการใช้ปุ๋ยเคมี การช่วยเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและปุ๋ย โดย อุบลไบโอเกษตร ได้ทำสัญญาใน 2 สูตร ประกอบด้วย ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู สำหรับข้าว และ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี 3 สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการผลิต กระจายสินค้า และการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสะดวก ในราคาที่เหมาะสม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการปลูกมันสำปะหลัง และข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้อย่างยั่งยืน