เปิดค่าบริการ ชาร์จรถไฟฟ้า EV ของ กฟภ. เริ่มต้น 4.50 บาท/หน่วย

เปิดค่าบริการ ชาร์จรถไฟฟ้า EV ของ กฟภ. เริ่มต้น 4.50 บาท/หน่วย
เปิดค่าบริการ ชาร์จรถไฟฟ้า EV ของ กฟภ. เริ่มต้น 4.50 บาท/หน่วย

เปิดค่าบริการ ชาร์จรถไฟฟ้า EV ของ กฟภ. เริ่มต้น 4.50 บาท/หน่วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. ลงนามโดยนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความต้องการจะให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จึงขอประกาศอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ.

โดยกำหนดอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าตามขนาดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) โดยคิดค่าบริการตามหน่วยพลังงานที่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอัดประจุไฟฟ้าด้วยอัตราแบบส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

สำหรับอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/หน่วย)

เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากำลังต่ำกว่า 300 kw

  • ช่วงเวลาความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) อยู่ที่ 4.50 บาท/หน่วย
  • ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) อยู่ที่ 6.90 บาท/หน่วย

ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากำลังตั้งแต่ 300 kw ขึ้นไป

  • ช่วงเวลาความต้องการไฟฟ้าต่ำ Off Peak อยู่ที่ 5.50 บาท/หน่วย
  • ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง Peak อยู่ที่ 8.80 บาท/หน่วย

ทั้งนี้ การกำหนดช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) อ้างอิงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการกำหนดช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)

สำหรับช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) อยู่ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. และช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) อยู่ระหว่างเวลา 22.00-09.00 น. 

ค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า
ค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม เพจ PEA VOLTA ได้อัปเดตจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566) มีจำนวนทั้งหมด 202 สถานี

จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า
จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ