โวยโฆษณารองเท้าดังเหยียบปะการัง บาดหัวใจคนรักษ์ทะเล-ทช.ประสานผู้จัดทำชี้ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโลกโซเซียลมีการวิพากษ์วิจารณ์โฆษณารองเท้ายี่ห้อหนึ่งอย่างหนัก เนื่องจากรองเท้ายี่ห้อดังกล่าว มีการชี้นำว่าสามารถใส่เดินทะเล โดยที่ผู้สวมใส่ไม่ต้องกลัวหอย หรือหินตำเท้าหรือบาดเท้า โดยมีการเผยแพร่ภาพโฆษณาเป็นรูปเท้าคน ใส่รองเท้าดังกล่าวกำลังเหยียบย่ำปะการังในทะเล สร้างความไม่พอใจในให้กับกลุ่มนักอนุรักษ์ทะเล และประชาชนทั่วไปอย่างมาก เพราะเห็นว่าโฆษณาตัวดังกล่าวว่า เหมือนเป็นการชี้นำให้คนเหยียบย่ำทำลายปะการังในทะเล เช่น ในเฟซบุ๊กของผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณะบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า ภาพโฆษณาดังกล่าวนี้เป็นภาพที่บาดใจอย่างมาก ทั้งนี้ ปะการังเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมาย

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า เห็นภาพโฆษณาที่มีคนส่งมาให้แล้วตกใจมาก ทั้งนี้ทช.ร่วมกับภาคประชาชน มีความพยายามตลอดมาในเรื่องการอนุรักษ์ดูแล และให้ทุกคนหวงแหนทรัพยากร โดยเฉพาะปะการังมีการรณรงค์กันในรูปแบบและวิธีการต่างๆให้ทรัพยากรเหล่านี้อยู่อย่างยั่งยืน แต่ภาพที่ออกมาเป็นรูปรองเท้ากำลังเหยียบไปบนปะการังดูแล้วไม่มีความสร้างสรรค์เลย

“วันนี้ผมจะให้ทีมงานประสานไปยังผู้ที่ทำภาพโฆษณาชุดนี้ แล้วแจ้งว่าการเหยียบย่ำทำลายปะการังในท้องทะเลเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ภาพโฆษณาที่สื่อออกมานี้แสดงให้เห็นว่ากำลังทำผิดกฎหมายอยู่” รองอธิบดีทช.กล่าว