เนื้อไก่ไทย ไปนอกโลก มาตรฐานดี จนถูกเลือกเป็นอาหารของนักบินอวกาศ

เนื้อไก่ไทย ไปนอกโลก มาตรฐานดี จนถูกเลือกเป็นอาหารของนักบินอวกาศ
เนื้อไก่ไทย ไปนอกโลก มาตรฐานดี จนถูกเลือกเป็นอาหารของนักบินอวกาศ

เฮ! เนื้อไก่ไทย ไปนอกโลก มาตรฐานดี จนถูกเลือกเป็นอาหารของนักบินอวกาศ

สัตวแพทย์ ย้ำ ไก่ไทย ไร้สาร ปราศจากฮอร์โมน ผลิตตามมาตรฐานสากล เป็นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ต่อยอดสู่นวัตกรรมอาหารมาตรฐานอวกาศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เนื้อไก่ เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี มีโปรตีนสูง หาซื้อรับประทานได้ง่าย ราคาต่อกิโลกรัมถูกกว่าเนื้อสุกรและปลา เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับทุกวัย

ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสัตว์ปีกไปยังต่างประเทศติดอันดับท็อป 5 ของโลก เป็นเครื่องยืนยันว่าต่างประเทศยอมรับในระบบ มาตรฐาน และความปลอดภัยของการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ปีกของไทย ด้วยมาตรฐานระดับสากล อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตและส่งออกไก่ชั้นนำของประเทศไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพดีเพื่อใช้ผลิตอาหารให้ตรงกับความต้องการของสัตว์แต่ละช่วงวัย

พร้อมติดตั้งเทคโนโลยีช่วยติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการป้องกันโรคและตรวจเช็กสุขภาพสัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดีส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ที่มีการลดสัมผัสจากมนุษย์และลดการสูญเสียมากที่สุด สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคบนภาคพื้นโลก ต่อยอดเป็นนวัตกรรมอาหารสู่อวกาศ

นักบินอวกาศ
นักบินอวกาศ

ล่าสุด ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของไทยบางรายการ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศ

สำหรับภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยใช้ระบบการเลี้ยงภายใต้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จัดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง ให้มีการเลี้ยงที่ดี ปราศจากโรค

ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่

ตลอดจนกระบวนการผลิตต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง ไก่เนื้อ หรือไก่ไข่ หากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จะทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดีส่งต่อมายังผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะได้รับประทานอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดโรค

“ปัจจุบัน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมถึงการเข้าถึงสื่อและแหล่งข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้ผู้เลี้ยงมีความรู้และความเข้าใจ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเลี้ยง โดยเฉพาะการปรับปรุงสายพันธุ์และการดูแลสุขภาพของสัตว์

จึงทำให้ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ใช้เวลาน้อยลง และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามสายพันธุ์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ที่สำคัญ การใช้ฮอร์โมนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใช้ควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบการ จึงมั่นใจได้ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไทยไม่มีการใช้ฮอร์โมนแล้ว” ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร กล่าวย้ำ

เนื้อไก่
เนื้อไก่

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร กล่าวเพิ่มเติมต่อข้อสงสัยที่ว่า บริเวณ คอไก่ ปีกไก่ หัวไก่ มีสารพิษสะสมหรือเชื้อโรคตกค้างที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนั้น ขอยืนยันว่า ไม่มีโอกาสที่สารพิษจะตกค้างในชิ้นส่วนของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูง

ตั้งแต่ต้นทางที่ฟาร์ม ตลอดจนขั้นตอนเข้าสู่โรงเชือด หรือโรงงานแปรรูป อยู่ภายใต้มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งมีการสุ่มเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ คอ หัว ปีก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ปีก ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารพิษ ซึ่งไก่ที่ปราศจากสารพิษเท่านั้น ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการชำแหละ การแปรรูป จนมาถึงผู้บริโภค

เนื้อไก่
เนื้อไก่

ฉะนั้น ในทุกขั้นตอนของสายการผลิต (Food Chain) ของสัตว์ปีก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จนเสิร์ฟสู่โต๊ะอาหารให้กับผู้บริโภค มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจได้ว่าไก่ทุกชิ้นส่วน ปราศจากเชื้อโรค และสารพิษอย่างแน่นอน