เวียดนาม ขุมทรัพย์ค้าปลีกไทย แนะผู้ประกอบการเจาะตลาดทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ 

ค้าปลีกเวียดนาม
ค้าปลีกเวียดนาม

เวียดนาม ขุมทรัพย์ค้าปลีกไทย มีแนวโน้มเติบโตสูง 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 68 แนะผู้ประกอบการเจาะตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะค้าปลีกไทยปรับตัวเจาะตลาดเวียดนาม หลังตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก คาดปี 68 ยอดค้าปลีกจะสูงถึง 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ประกอบการควรปรับรูปแบบการลงทุนร้านค้าแบบเครือข่าย ซูเปอร์มาร์เก็ต และใช้ช่องทางออนไลน์เจาะกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาว

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ถึงโอกาสในการขยายตลาดการค้าปลีกของไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม และการใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ในการขยายโอกาสทางการขายเจาะเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคของเวียดนามที่มีแนวโน้มเติบโต

โดยทูตพาณิชย์ให้ข้อมูลว่า เวียดนามเป็นตลาดค้าปลีกที่มีศักยภาพสูงและคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2568 และจะมีสัดส่วนร้อยละ 59 ของยอดขายผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด ทำให้บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม ผู้ประกอบการค้าปลีกในประเทศต่างปรับเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศและปรับปรุงเพื่อการส่งออก รวมทั้งมีการลงทุนในอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่มีกว่าร้อยละ 50 ของประชากรประมาณ 100 ล้านคน

นายภูสิต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการการค้าปลีกในเวียดนามได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบสมัยใหม่ โดยเฉพาะการลงทุนในร้านค้าแบบเครือข่ายและซูเปอร์มาร์เก็ต และความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการค้าปลีกใหม่ๆ เช่น ออนไลน์ เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการค้าปลีก

และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ประกอบการการค้าปลีกไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามต้องปรับตัวทั้งการปรับรูปแบบการค้า และการมุ่งพัฒนาการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและฉลากเขียวจะทำให้มีโอกาสในการเติบโตในตลาดเวียดนามเพิ่มขึ้น

สำหรับการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะการค้าออนไลน์เป็นเทรนด์ที่มาแรงในเวียดนามโดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Live และ TikTok เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคเวียดนามได้มากยิ่งขึ้น

อีคอมเมิร์ชจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการค้ามายังตลาดเวียดนาม เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่าการเปิดหน้าร้านและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้ดี แต่รัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในรูปแบบออนไลน์ในเวียดนามควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ของเวียดนามด้วย