สนามบินโสมกุมขมับ แฉนักเที่ยวจีนทิ้งขยะเกลื่อน สภาพอย่างกับมีสงคราม!

เว็บไซต์โคเรียบูรายงานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นกองขยะมหึมา หลังจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนทิ้งขยะลงพื้นของโซนระหว่างประเทศ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะลงถังหลายครั้งแล้ว แต่ส่วนใหญ่เลือกทิ้งขยะลงพื้นก่อนไปขึ้นเครื่องบิน

ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ดูท่าจะยังไม่มีทางออก พนักงานสนามบินระบุว่า ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนทุกคน แต่เมื่อรวมกลุ่มกัน จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอ ทั้งสนามบินและรถโดยสารประจำทาง ท่าอากาศยานจึงต้องเพิ่มพนักงานทำความสะอาด พร้อมให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวชาวจีนในการทิ้งถุงพลาสติกจากค้าปลอดภาษีอย่างเหมาะสม

พนักงานสนามบินระบุว่า ทำได้เท่าที่จะรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ นอกจากแนะนำถังขยะแล้ว ก็ไม่สามารถบังคับหรือตำหนิบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎได้เลย  ตอนนี้กำลังติดตั้งถังขยะเพิ่ม และวางแผนแก้ปัญหากองขยะในสนามบินตอนนี้