หนองคายหนาวเย็นกลายเป็นโอกาสทอง เตาถ่าน-หม้อจิ้มจุ่มขายดีเป็นเท่าตัว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบไม่ดีกับคน สัตว์ และพืชผลทางการเกษตร แต่กลับส่งผลดีกับร้านค้าขายของริมถนนสายหนองคาย-โพนพิสัย บริเวณบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีการขายสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน และในการประกอบอาชีพหลากหลายชนิด โดยแม่ค้ากล่าวว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า สินค้าที่ขายดีที่สุดคือเตา ทั้งแบบใช้ถ่าน และแบบใช้ฟืน รวมไปถึงเตาที่ทำจากถังขนาดใหญ่ที่แม่ค้า-พ่อค้า นำไปใช้ในการทำอาหารประเภทปิ้งย่างขาย ขายดีกว่าช่วงอากาศปกติกว่าเท่าตัว

สำหรับเตาถ่านเหล่านี้ มีราคาเริ่มตั้งแต่ 60 บาทจนถึง 500 บาท ส่วนสินค้าที่ขายดีไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งคือหม้อจิ้มจุ่ม ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นชุดพร้อมเตา เริ่มจากชุดละ 130 บาท ถึงชุดละ 210 บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปเพื่อทำจิ้มจุ่มกินกันในครอบครัว นอกจากนี้ สุ่มไก่ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชน นำไปแยกขังไก่เพื่อผึ่งแดดคลายหนาว