“ในหลวง” ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์