เจ๋ง! 2 ล้านคน เรียนฟรีหลายร้อยหลักสูตร ก่อนจับคู่นายจ้าง จบได้งานทันที

เจ๋ง! 2 ล้านคน เรียนฟรีหลายร้อยหลักสูตร ก่อนจับคู่นายจ้าง จบได้งานทันที

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด (ไบร์ทเทอร์บี) ในโครงการแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ

โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. และ คุณเพ็ญสุดา เหล่าศิริพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ดร.เอนก กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการยกระดับทักษะบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยขณะนี้ ในแพลตฟอร์มมีองค์ความรู้ที่ผ่านการยอมรับจากบริษัทและองค์กรชั้นนำ ที่นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ สามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะตนเอง ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 250 หลักสูตร รองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 2 ล้านคน

นับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานให้สอดคล้องกับอาชีพที่หลากหลายและตำแหน่งงานใหม่ๆ เพื่อยกระดับทักษะให้พร้อมเข้าสู่ การทำงานในตำแหน่งพรีเมี่ยมของบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเร่งให้ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรที่มีทักษะสมรรถนะสูง สามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

ความร่วมมือ

ความท้าทายที่ธุรกิจและองค์กรต้องรับมือในปัจจุบัน ต้องพยายามมองดูว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไร ในเรื่องการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องทำอย่างไร นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงความท้าทาย แต่ถือเป็นโอกาสด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ชีวิตแบบ 3 ขั้น คือ เริ่มจากการเรียน ทำงาน และเกษียณ เป็นชีวิตแบบหลากหลายขั้น (multi-stage life) ที่สามารถเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย หรือทำงานแล้ว สามารถออกมาพัฒนาทักษะ ปรับเปลี่ยนทักษะการทำงาน และเปลี่ยนอาชีพไปอีกได้

ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาบุคลากรของประเทศ จากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวในการจัดการศึกษา

และรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น รวมถึงภาคเอกชน จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการร่วมดำเนินการ ระหว่างภาคการศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่ตอบโจทย์อนาคต

“โครงการนี้นอกจากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการ รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร ต้องพัฒนาอะไร นำไปสู่การจับคู่กับสายงานที่สนใจ เป็นโอกาสเชื่อมโยงไปสู่การทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ และหากต้องการสะสมหน่วยกิต ในอนาคตก็มีแนวทางนำชั่วโมงการเรียนมารวมอยู่ในธนาคารหน่วยกิต เพื่อโอนไปเป็นหน่วยกิตในสถาบันการศึกษา และเปลี่ยนเป็นประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาได้” ดร.กิติพงค์ กล่าว

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://www.brighterbee.co/ โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในเฟสแรก สำหรับนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และเปิดให้ใช้งานในเฟสสอง สำหรับทุกคน จะเข้าใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งานตามเป้าหมาย 2 ล้านคนภายในปีหน้า