ความเท่าเทียม กับ ความสำเร็จในอาชีพ เปิดใจ เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น

ความเท่าเทียม กับ ความสำเร็จในอาชีพ เปิดใจ เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น

สาวมาดเท่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คนนี้คือ ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ล่าสุดได้รับรางวัล “เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” พร้อมทั้งเปิดใจการเป็นเภสัชกรกับความเท่าเทียมทางเพศ

ภญ.ภาชินี กล่าวถึงรางวัล “เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” ว่า เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติเภสัชกรภาคใต้ที่มีความโดดเด่น และมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในสาขาต่างๆ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพเภสัชกรรม นำไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีแก่เภสัชกรรุ่นใหม่

ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว

“วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาการ แต่ยังสอนทักษะต่างๆ ทักษะการเข้าสังคมจากการทำกิจกรรมหลากหลายด้าน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในระดับประเทศ โดยส่วนตัว ภูมิใจที่ได้เป็นเภสัชกร ได้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว คนที่เรารัก และประชาชนแบบองค์รวม มีทั้งด้านการป้องกันทางสุขภาพก่อนเกิดโรค การบำรุงสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟู” ภญ.ภาชินี กล่าว

และว่า อาชีพ “เภสัชกร” นั้น มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้หลายด้าน ไม่จำกัดแค่ด้านวิชาการ แต่สามารถทำงานด้านสังคม ด้านบริหาร ด้านการตลาด และอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้หล่อหลอมให้ตัวเธอมีพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดในการทำงานด้านต่างๆ

กับงานที่ภาคภูมิใจ

ซึ่งการเรียนที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น บ่มเพาะให้คิดเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบ ซึ่งสิ่งนี้สำคัญ เพราะสามารถนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้มาก

นอกจากนี้ ตัวเธอเองเป็น LGBTQ ตอนเข้าเรียนทางคณะและอาจารย์ก็เปิดกว้าง ทำให้รู้สึกมีความสุขมาก ไม่เคยโดน “บูลลี่” และไม่มีใครมาตัดสิน เพราะเป็นแบบนี้จึงเรียนไม่ได้ หรือเรียนได้แต่คงเกรดไม่ดี

“ทุกอย่างที่พามาถึงวันนี้ อยู่ที่ความพยายามทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศ ความชอบ หรือรสนิยมอย่างอื่น สมัยเรียนสามารถแต่งกายตามที่อยากแต่งตามรสนิยมทางเพศของเราได้ โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้มงวด ไม่ได้จำกัด เพียงแค่ให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น” ภญ.ภาชินี กล่าว