เตือน “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ผ่านเน็ต ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.ได้รับแจ้งว่าปัจจุบันมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในลักษณะของการโฆษณาผ่านสื่ออิเลคทรอนิคว่า มีงานให้รับไปทำที่บ้าน เช่น งานปักครอสติสตัวอักษร งานร้อยม่านดาว งานพับนก เป็นต้น แต่เมื่อผู้รับงาน ส่งมอบงานแล้วผู้ว่าจ้างกลับไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ บางรายให้ผู้รับงานโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกัน แต่เมื่อได้รับเงินแล้ว กลับหนีหาย ขณะที่ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ เพราะไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นใคร เนื่องจากไม่มีหลักฐานการว่าจ้าง กสร.จึงขอเตือนให้ผู้รับงานระมัดระวังกลุ่มมิฉาชีพเหล่านี้

“พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กำหนดให้ผู้จ้างงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงาน ซึ่งจะต้องมีชื่อที่อยู่ทั้งของผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน อัตราค่าตอบแทน การห้ามผู้ว่าจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงไปถึงการห้ามจ้างผู้รับงานทำงานที่เป็นอันตราย เป็นต้น จึงขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย ปฎิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับงานให้ขอเอกสารเกี่ยวกับการรับงานจากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปได้” นายสุเมธ กล่าว

และว่า กสร.ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฯ ให้กับผู้ว่าจ้างและผู้รับงานแล้ว ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีทั้งโทษทั้งปรับและจำคุก คือ ปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท จำคุกตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี

 

ที่มา มติชนออนไลน์