เปิด 4 กลุ่มสินค้าขยายตัวดี ปี 2565 โอกาสทองผู้ส่งออกไทย ในการทำตลาด

interior of a storage warehouse with shelves full of goods and forklifts in action. 3d image render.

เปิด 4 กลุ่มสินค้าขยายตัวดี ปี 2565 โอกาสทองผู้ส่งออกไทย ในการทำตลาด

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ เผย กระทรวงพาณิชย์ ยังมีการคาดการณ์ส่งออกปี 2565 ขยายตัว 3-4% ขณะที่ การส่งออกปีนี้โต 16% สามารถส่งออกนำเงินเข้าประเทศได้ 8,585,600 ล้านบาท สินค้าหมวดสำคัญๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นลำดับสูง ประกอบด้วย สินค้าการเกษตร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม

ดังนั้น ในปีหน้านั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการประเมินว่ากลุ่มสินค้า ที่จะยังคงมีการขยายตัวได้ดี ใน 4 กลุ่มสินค้าที่ยังมีช่องว่างให้ผู้ส่งออกไทยรุกเข้าไปหาโอกาสในการทำตลาด ได้แก่

  1. สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ข้าว ผลไม้ น้ำตาล และอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะข้าวที่ขยายตัวในตลาดเบนิน โกตดิวัวร์ จีน แองโกลา และอิรัก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ยางพารา ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ ส่วนน้ำตาลทราย ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา เกาหลีใต้ ไต้หวัน และลาว และกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหาร

นอกจากนี้ ยังมีผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง กระป๋อง และแปรรูป ที่ขยายตัวในตลาดจีน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

 

  1. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์
  2. สินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
  3. วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้า เช่น เหล็ก เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ ยางรถยนต์ที่จะนำไปใช้ในการผลิตรถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย