ข่าวดีคนหางาน! ก.แรงงาน จัดโครงการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน

ข่าวดีคนหางาน! ก.แรงงาน จัดโครงการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน
ข่าวดีคนหางาน! ก.แรงงาน จัดโครงการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน

ข่าวดีคนหางาน! กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ ฝึกอบรมสร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน

เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้คนทุกกลุ่มมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ มีการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ ตลอดจนดูแล เรื่องสวัสดิการและความคุ้มครองให้กับแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุ่มให้มีทักษะในการทำงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ และในขณะนี้มีคนว่างงานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงกำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนให้เกิดผลสำเร็จ

รูปจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ขณะที่ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรให้กับผู้ว่างงาน ผู้ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 ระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรละ 5 วัน มีค่าอาหารให้ผู้ฝึกอบรมวันละ 100 บาท มีเป้าหมายทั้งสิ้น 20,000 คน พร้อมดำเนินการฝึกทุกหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่ สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4