พาณิชย์ ตรึงราคาเนื้อไก่สด 60-65 บาท/กก. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พาณิชย์ ตรึงราคาเนื้อไก่สด 60-65 บาท/กก. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
พาณิชย์ ตรึงราคาเนื้อไก่สด 60-65 บาท/กก. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พาณิชย์ ตรึงราคาเนื้อไก่สด 60-65 บาท/กก. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า หลังการติดตามสถานการณ์ราคาไก่ ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งหารือเพื่อไม่ให้ราคาไก่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่หันมาบริโภคทดแทนเนื้อหมูมากขึ้น

จึงได้หารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ผลิตรายใหญ่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง สมาคมตลาดสดแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้เห็นตรงกันที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในภาวะวิกฤต

โดยจะตรึงราคาจำหน่ายปลีก ณ ห้างค้าปลีกค้าส่ง (บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส) ไก่สดรวมเครื่องใน, ไก่สดไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่อง, สะโพก ราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม เนื้ออก ราคา 70-75 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ราคาขายปลีกในตลาดต่างๆ ก็ต้องมีราคาที่สอดคล้องกับราคาดังกล่าว

กรมฯ จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ