เร่งผลักดัน นวัตกรรมสมุนไพรไทย หวังช่วยเกษตรกร-อุตสาหกรรมสมุนไพร เติบโต

เร่งผลักดัน นวัตกรรมสมุนไพรไทย หวังช่วยเกษตรกร-อุตสาหกรรมสมุนไพร เติบโต

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดย พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ประธานมูลนิธิ ได้ลงนามความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสมุนไพรไทย เพื่อตอบโจทย์สุขภาพของสังคมโลก

ร่วมมือทำวิจัยนวัตกรรมสมุนไพร 5 กลุ่มโรค

พญ.โศรยา ให้ข้อมูลความร่วมมือในครั้งนี้ว่า มูลนิธิและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือด้านวิจัยมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงคิดร่วมกันว่าน่าจะทำเรื่องนี้ให้เป็นทางการ เพราะทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายตรงกันคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ แต่หลังจากได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงโอกาสและศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงานว่า น่าจะต้องทำอะไรที่ตอบโจทย์สุขภาพของคนทั่วโลก และยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศเติบโต

“วันนี้เราได้ร่วมวางแผนกำหนดเป้าหมาย 5 กลุ่มโรค ที่จะเร่งผลักดันให้เกิดการวิจัยครบวงจรจากฐานภูมิปัญญาทางสุขภาพของประเทศ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดโลกต้องการ ได้แก่ มะเร็ง กระดูกและข้อ อ้วนลงพุง สมอง และ กลุ่มโรคที่มากับมลภาวะ โดยคาดว่าภายใน 1 ปีจะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกออกสู่ตลาดได้” พญ.โศรยา กล่าว