“สนธิรัตน์” จี้ 3 กรมส่งแผนฯปี60 นัด”อุตตม”-สสว.ถกแนวทำงานดันSMEโต

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะหารือกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อบูรณาการการทำงานในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยจะพิจารณาลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานสำหรับโครงการใหม่ ส่วนโครงการเดิมที่ทำอยู่แล้วก็จะทำต่อเนื่องเหมือนเดิม

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัมนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นกรมที่พัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอี และส่งเสริมอี-คอมเมิร์ซ รวบรวมโครงการและแผนงานที่มีอยู่เพื่อดูว่าจะเสริมกับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมได้อย่างไรให้การทำงานใกล้ชิดและดีขึ้น เพราะกระทรวงพาณิชย์เน้นเรื่องตลาด อยู่ปลายน้ำ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่กลางน้ำ ดูมาตรฐานการผลิต เป็นต้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนและราคาสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมันพืช น้ำตาล อาหารจานด่วน เป็นต้น เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อใช้ในจัดทำกรอบและมาตรการการดูแลราคาสินค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบให้ดูมาตรฐานอาเซียนเทียบกับไทย โดยเฉพาะลดเวลาการพิจารณาให้มีการอนุมัติการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้เร็วขึ้น รวมถึงเตรียมหารือแนวทางลดการละเมิด

“ภายใน 2 สัปดาห์จะมีความชัดเจนว่าแต่ละกรมฯควรมีการทบทวนอย่างไรบ้าง สำหรับแผนปฏิบัติปี 2560 ผมได้ให้นโยบายกับ 3 กรมแล้วว่าให้เน้นลงพื้นที่เพื่อจะได้สัมผัส รับทราบ และขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยต่างจังหวัดจะขับเคลื่อนผ่าน มินิ ม็อค (Mini Moc) หรือกระทรวงพาณิชย์ย่อยระดับภูมิภาค 7 ภูมิภาค และวัดผลงานทุก 3 เดือน”