เตรียมเฮ! 24 ส.ค. เริ่มแจก 5 พัน ให้ผู้ประกันตนม.39-ม.40 ใน 29 จว.

เตรียมเฮ! 24 ส.ค. เริ่มแจก 5 พัน ให้ผู้ประกันตนม.39-ม.40 ใน 29 จว.

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ว่า

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดไปแล้ว แบ่งเป็นลูกจ้าง 2,399,459 ราย เป็นเงิน 5,998.65 ล้านบาท และทำการโอนให้นายจ้างไปแล้ว 12,711 กิจการ เป็นเงิน 594.12 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ทำการโอนไปแล้วจำนวน 6,592.77 ล้านบาท

โดยจะดำเนินการทยอยโอนให้ลูกจ้างและนายจ้าง ม.33 พื้นที่ 16 จังหวัดที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 24 ส.ค. ต่อไป พร้อมกับโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 29 จังหวัด คนละ 5 พันบาท กลุ่มแรกวันที่ 24 ส.ค. เช่นกัน ซึ่งจะทยอยโอนวันละ 1 ล้านราย โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม