แพทย์ แนะ ทำอาหารกล่อง แจก รพ.สนาม ต้องสะอาด ไม่ทำค้างนานเกิน 4 ชม.

แพทย์ แนะ ทำอาหารกล่อง แจก รพ.สนาม ต้องสะอาด ไม่ทำค้างนานเกิน 4 ชม.
ภาพจาก https://www.freepik.com/

แพทย์ แนะ ทำอาหารกล่อง แจก รพ.สนาม ต้องสะอาด ไม่ทำค้างนานเกิน 4 ชม.

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนหรือร้านอาหารที่ปรุงประกอบอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต่างๆ ขอให้เน้นย้ำเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ 

การปรุงทุกครั้งต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาด ผู้ประกอบอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ตัดเล็บสั้น ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปรุงอาหาร รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

ส่วนอาหารที่ปรุงให้เน้นการปรุงสุกด้วยความร้อน และแยกข้าวกับกับข้าวไม่ปะปนกัน ไม่วางข้าวกล่องที่บรรจุเสร็จแล้วตากแดดหรือวางบนพื้น ควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้าไม่ควรนานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

ทั้งนี้ อาหารกล่องที่แจกจ่ายนั้น ควรเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย กินได้ง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด ควรเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่าง เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่ประเภทยำหรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ

“สำหรับผู้ที่นำอาหารกล่องมาส่งควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังส่งอาหารกล่องทุกครั้ง รวมทั้งผู้รับเมื่อได้รับแจกข้าวกล่องแล้ว ก่อนกินต้องล้างมือให้สะอาดและสังเกตอาหารนั้นมีกลิ่นผิดปกติหรือบูดเสียหรือไม่” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว