14 ข้อควรระวัง เมื่อต้องทำธุรกรรมออนไลน์ ช่วง Work From Home

14 ข้อควรระวัง เมื่อต้อง ทำธุรกรรมออนไลน์ ช่วง WORK FROM HOME
14 ข้อควรระวัง เมื่อต้อง ทำธุรกรรมออนไลน์ ช่วง WORK FROM HOME

การทำธุรกรรมออนไลน์ กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพพยายามหาช่องทางโจมตีและเข้าถึงบัญชีของเรา ระหว่างทำงานที่บ้าน (Work From Home) จึงขอแนะนำ 14 ข้อควรระวัง เมื่อต้อง ทำธุรกรรมออนไลน์ ช่วง Work From Home ดังนี้

  1. การปลอมแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีคนขโมย Username และ Password ดังนั้น ไม่ควรบอก Username หรือ Password กับใคร ห้ามเขียนไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือจุดที่ใครเห็นได้ และไม่กรอกข้อมูลเหล่านี้กับลิงก์แปลกๆ ที่ส่งเข้ามาขอ

2. ไฟล์เอกสารสูญหาย แต่จริงๆ แล้ว มันอาจไม่หายไปไหน อาจจะเก็บไว้ในหลายที่ แต่หาไม่เจอ ปัญหาอาจจะอยู่ที่การจัดเก็บไฟล์มากกว่า

3. e-Document/e-Signature แม้ปลอมแปลง/แก้ไขได้ยาก โดยคนที่ทำเช่นนี้ได้ ต้องเป็นคนที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ความเสี่ยงคืออาชญากรอาจสามารถพัฒนารูปแบบการคุกคามที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งควรต้องมีมาตรการป้องกันรัดกุม

4. การใช้อินเตอร์เน็ตบ้าน หรือ Wi-Fi อาจไม่ปลอดภัย ควรใช้ VPN เมื่อเข้าใช้งานทรัพยากรเครือข่ายของสำนักงานจากภายนอก

5. เมื่อเกิดเหตุผิดปกติของระบบหรืออุปกรณ์ ต้องมี ทีม IT หรือ Security ที่สามารถติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด

6. การลงทุนด้าน IT หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร​

7. กลโกงออนไลน์ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสังคม

8. การรับรู้ถึงการใช้งานออนไลน์ที่เหมาะสม ทำให้โดนหลอกหรือใช้งานอย่างไม่มีจริยธรรม

9. ข้อมูลบนโลกออนไลน์อาจถูกละเมิด ผู้ไม่หวังดีอาจนำไปแสวงหาประโยชน์

10. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง e-Meeting ไม่พอ ส่งผลต่อการไม่ถูกรับรองทางกฎหมายในบางประเด็นได้

11. e-Signature มีหลายประเภท จะใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม และลดความเสี่ยง

12. ข้อพิพาทเรื่องของเวลา หากไม่มีการรับรอง ผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Timestamping

13. การจัดการความเสี่ยงของข้อมูล ควรมีมาตรฐานและแนวทางการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และควรจัดลำดับความสำคัญ ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับไหน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

14. หากมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือลาออก ต้องมั่นใจได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงระบบของพนักงานแล้ว

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ภาพจาก https://www.freepik.com/