อย. เตือน ปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม ยังไม่มีใครได้รับอนุญาต

อย. เตือน ปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม ยังไม่มีใครได้รับอนุญาต
อย. เตือน ปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม ยังไม่มีใครได้รับอนุญาต
อย. เตือน ปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม ยังไม่มีใครได้รับอนุญาต รวมทั้ง นำเข้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อปลูก-สกัด ยังไม่มีกลุ่มทุนได้ใบอนุญาต
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงว่า การปลูกกัญชง เกษตรกรที่จะปลูกต้องขออนุญาตด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย หรือนำใบอนุญาตของบุคคลอื่นมาสวมได้ เพราะจะต้องระบุพื้นที่ปลูกชัดเจน เปลี่ยนพื้นที่ปลูกไม่ได้ และต้องปลูกตามระยะเวลาที่ขออนุญาต
ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีบริษัทใดหรือเกษตรกรรายใด ยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง เพื่อมาปลูกและขาย แต่มีการไปรวบรวมเกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชง แล้วทำเป็นรูปแบบเครือข่ายเกษตรกรปลูกกัญชงในหลายจังหวัดแทน
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต่างๆ ที่ต้องการใช้สารสกัดจากกัญชงเป็นส่วนผสมในอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยา ขอให้พิจารณาให้ดี เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีโรงงานใดได้รับอนุญาต ซึ่ง อย.ในฐานะหน่วยงานที่ต้องพิจารณาออกใบอนุญาตทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ พิจารณาให้ดี
หากไม่แน่ใจ ขอให้สอบถามได้ที่ อย. หรือที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx กด กัญชง รวมทั้งขอให้ผู้ที่สนใจปลูกและประกอบธุรกิจ รีบเสนอขออนุญาต พร้อมเสนอแผนการผลิตที่เหมาะสมเข้ามาด้วย เพื่อที่คณะกรรมการจะได้พิจารณาอย่างรวดเร็ว
“การประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเพียงการอนุญาตให้บริษัท จำนวน 7 บริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัตินำเข้าเมล็ดพันธุ์ แต่ ยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้นำเข้า เนื่องจากการนำเข้าในแต่ละครั้ง ต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งที่นำเข้าด้วย และยังไม่มีบริษัทได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง เนื่องจากการขออนุญาตปลูกกัญชง จะต้องแจ้งที่มาของแหล่งเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์และจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูก รวมถึงเมื่อเก็บผลผลิตได้แล้ว ต้องแจ้งให้ครบถ้วนว่า ผลผลิตถูกนำไปใช้เพื่อการใด อย. พร้อมสนับสนุนและแนะนำขั้นตอนการขออนุญาตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ตามที่ได้รับมอบนโยบาย จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่อยากให้ กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” นพ.ไพศาล กล่าว
ขณะนี้ อย.ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลทางวิชาการในการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมทั้งอาจจัดทำโซนนิ่งการปลูกกัญชง ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศให้เหมาะกับแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้ง กรมวิชาการเกษตรจะพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทยและจัดทำต้นกล้าจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกกัญชงให้แก่เกษตรกร ให้ได้ผลผลิตที่โรงงานต้องการในราคาที่เหมาะสม