ใบกัญชาสด แห้ง ขาดตลาด ขออภัยอย่างสูง ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ในเวลานี้

ใบกัญชาสด แห้ง ขาดตลาด ขออภัยอย่างสูง ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ในเวลานี้
ใบกัญชาสด แห้ง ขาดตลาด ขออภัยอย่างสูง ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ในเวลานี้

ใบกัญชาสด แห้ง ขาดตลาด ขออภัยอย่างสูง ไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ในเวลานี้

จากกระแสความต้องการส่วนของกัญชา ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ กิ่ง ก้าน และราก ยกเว้นช่อดอก   นำไปแปรรูปเป็นสินค้าสารพัด กำลังขยายเป็นวงกว้างไปทุกหัวระแหง ส่งผลให้ขณะนี้ ใบกัญชาสด แห้ง ขาดตลาด มีแต่คนถามหา พืชเนื้อหอม กันให้จ้าละหวั่น และยังมีอีกหลายคนสงสัย ต้องทำอย่างไรหรือต้องติดต่อใคร ถึงจะได้มาครอบครอง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นับเป็นวิสาหกิจที่มีความก้าวหน้าเรื่องกัญชง กัญชา ลำดับต้นๆ ของเมืองไทย มีการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คือ นับตั้งแต่เป็นผู้ปลูกไปจนถึงโรงงานสกัด จึงกลายเป็น เป้าใหญ่ ที่ผู้ซื้อหวังให้เป็นแหล่งซัพพลายกัญชา ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด

แต่ล่าสุด ผุ้ซื้อหลายคน อาจต้องผิดหวัง เมื่อทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมฯ ออกมาชี้แจงผ่านสื่อโซเชียล ว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งบุคคล นิติบุคคล ได้ทำการติดต่อเข้ามาขอสั่งซื้อ ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด โดยเฉพาะ ใบกัญชาสด และแห้ง เป็นจำนวนมาก แต่ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายให้ได้ในช่วงเวลานี้

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

วิสาหกิจฯ บ้านทุ่งแพม ความรู้แน่น พร้อมเป็นพี่เลี้ยง สอนครบวงจร กัญชง กัญชา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมฯ แจงเหตุผลในเรื่องดังกล่าวว่า เนื่องจาก การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ใช้เทคนิคการปลูกโดยเน้นช่อดอกเป็นหลัก และเป็นเมดิคัลเกรดเพื่อนำไปทำยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้ ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด โดยเฉพาะใบสด มีจำนวนค่อนข้างจำกัด

คุณณัฐวรรธน์ กับ คุณโยชัย ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันจึงยังไม่ได้ทำการจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น ผู้ร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันโดยเป็นโครงการที่มีมาก่อนหน้านี้เท่านั้น

“หากมีบุคคล นิติบุคคล แอบอ้างถึงเรา โปรดขอให้ตรวจสอบมาได้โดยตรง และการใช้ชื่อของเราเพื่อเสนอขายหรือเสนอซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากชิ้นส่วนของกัญชาประเภทใดก็ตาม ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ขอแจ้งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น” คำชี้แจงจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมฯ